تاییدیه ها و گواهی نامه های شرکت جهان محرکه پارس

تاییدیه ها و گواهی نامه ها

۱۳۹۶-۰۶-۲۱
تاییدیه ایران خودرو به شرکت جهان محرکه پارس

تاییدیه ایران خودرو

اخذ تاییدیه تولید محصول با کیفیت به همراه ارائه خدمات مناسب، رکن اصلی حضور در عرصه رقابت است. در این راستا شرکت جهان محرکه پارس JMP موفق به اخذ تاییدیه از سوی نماینده ایران خودرو گردیده است