وایر شمع موتور EF7 طراحی و ساخت توسط شرکت جهان محرکه پارس

وایر شمع سمند EF7